Katarina Taikon och Rosa Taikon var systrar. I filmen berättar Rosa om författaren Katarina och deras ofta gemensamma kamp för att ge romer en tillvaro som överensstämmer med FN´s Mänskliga rättigheter.

I boken ”Rosa Taikon. Romsk silversmed och hantverkare” återges Rosas väg till konstnärskap via Konstfackskolan och en stark vilja att tolka urgammal romsk tradition i sina vackra smycken.